Облачно съхранение на информация

Image

Облака, сигурно и изгодно решене за бизнеса

Ще плащате само за мястото за съхранение, което те действително използвате, обикновено средното потребление за един месец. Това не означава, че облачното съхранение е по-евтино, а че разходите, които възлизат по него са оперативни, а не капиталови.
При използване на облачното съхранение можете да си намалите консумацията на енергия до 70%, което да Ви направи по-екосъобразни. Също така на ниво доставчик ще изразходвате по-голямо количество енергия, така че те ще бъдат по-добре оборудвани за управлението ѝ, за да поддържат също и собствените си разходи по-ниски.
Компаниите могат да избират между облачно съхранение извън търговския обект или локално, или комбинация от двете опции, в зависимост от съответния критерий за взимане на решения, който допълва първоначалния потенциал за пряко намаляване на разходите. Например, продължителност на операциите (COOP), възстановяване след бедствие (DR), сигурност (PII, HIPAA, SARBOX, IA/CND), закон за запазване на данни, разпоредби и полици.
Достъпността на съхранението и защитата на данните са присъщи на структурата на обектното съхранение, така че в зависимост от приложението, допълнителната технология, разход и усилие да добавите достъпност и защита на вашите данни, могат да бъдат избегнати.
Задачи за поддръжка на съхранението, като например закупуване на допълнителен капацитет за съхранение са стоварени на отговорността на доставчика на услугата.

Image

Възможности на облака

Какво ни дава клауда?

Какво ни дава клауда?

Едно от най-големите предимства на облачните технологии е тяхната сигурност. Защото информацията се запазва на две места едновременно в тъй наречения RAID 6 формат, който записва едновременно и на друг диск.

Облачното съхранение осигурява на потребителите незабавен достъп до широк спектър от ресурси и приложения, хоствани в инфраструктурата на друга компания, чрез интерфейса на уеб услуга.

Облачното съхранение може да се използва за копиране на изображения от виртуална машина от облака към локални места или вмъкване на виртуално изображение от локално място в библиотеката за изображения в облака. Освен това, облачното съхранение може да се използва за преместване на виртуални изображения между потребителски акаунти или центрове за данни.

Облачното съхранение може да се използва като неподатливо на бедствия резервно копие, като обикновено има 2 или 3 различни архивни сървъра, намиращи се в различни места по света.

Основни ИТ възможности

Пакета от основните ИТ ни възможности върху които сме фокусирали усилята ни се разширява постоянно. Включваме новите ИТ тенденции, които се налагат тенденционно на пазара, търсим нови членове на ЕКИПА ни, които да подобрят клиенското обслужване със знанията и компетеността си.

Отдалечен достъп

Своевремената реакция, която нашите клиенти получават се базира частино и на услугата за достъп от разстояние, която им предлагаме. Дистанционната ИТ поддръжка позволява повечето софтуерни проблеми да се остраняват своевременно, без това да изисква ходене на място в офиса Ви, като така се пестят време и средства на клиента.

Повече.

Поддръжка и изграждане на интернет страници

Изграждането на уеб сайт изисква подробен предварителен анализ, който ние правим с цел да можема да Ви  предложим най-доброто решение отговарящо на нуждите на Вашия бизнес. Използваме последните уеб технологии и иновации, които позволяват на интернет потребителите да Ви откриват по-лесно, както и да се запознаят с Вас по-подробно.

Повече.

Контрол на достъпа

В днешно време контрола на достъпа е задължителен елемент за всяка една компания. Ние предлагаме цялостни комплексни решения в тази насока. От огледа, проектирането, обсъждането с клиента, до финалната фаза на изграждането. Използваме компоненти на доказани производители,  с осигурен  гаранционен и извън гаранционен сервиз.

Повече